Zarządzenie nr OR-I.0050.277.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia stadionu miejskiego w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-22
Wejście w życie: 2017-05-22
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści