Zarządzenie nr OR-I.0050.260.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na największą ilość pieczątek zebraną podczas festynu ekologicznego pt. „Dzieci też segregują śmieci”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-15
Wejście w życie: 2017-05-15
Właściciel: Iwona Kowalczuk, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści