Zarządzenie nr OR-I.120.1.84.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-18
Wejście w życie: 2017-06-02
Z mocą obowiązującą od: 2017-06-02
Właściciel: Grzegorz Marcjasz, Sekretarz Miasta
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści