Zarządzenie nr OR-I.0050.264.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury miasta Opola za 2016 rok.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-17
Wejście w życie: 2017-05-17
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści