Zarządzenie nr OR-I.0050.268.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-18
Wejście w życie: 2017-05-18
Właściciel: Marzena Sedlaczek, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści