Zarządzenie nr OR-I.120.1.79.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw prowadzenia postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole w zakresie działalności przewozowej.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-11
Wejście w życie: 2017-05-11
Właściciel: Tomasz Zawadzki, Wydział Transportu
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści