Zarządzenie nr OR-I.0050.240.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Usługi grupowego ubezpieczenia: 1. Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych oraz wychowanków i pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych 2. Odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych Miasta Opola w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-09
Wejście w życie: 2017-05-09
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści