Uchwała nr XXIV/252/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-01-24
Data ogłoszenia: 2008-03-04
Wejście w życie: 2008-03-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 16, Pozycja: 463

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści