Zarządzenie nr OR-I.120.1.77.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-08
Wejście w życie: 2017-05-23
Z mocą obowiązującą od: 2017-05-23
Właściciel: Grzegorz Marcjasz, Sekretarz Miasta
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści