Zarządzenie nr OR-I.0050.220.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: PSP nr 9 – adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-04-25
Wejście w życie: 2017-04-25
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści