Zarządzenie nr OR-I.120.1.73.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Opola do pobierania zaliczek stałych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-04-26
Wejście w życie: 2017-04-26
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści