Uchwała nr XL/805/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-04-20
Data ogłoszenia: 2017-04-27
Wejście w życie: 2017-05-12
Z mocą obowiązującą od: 2017-05-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 1335

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści