Uchwała nr XL/804/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola oraz uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-04-20
Data ogłoszenia: 2017-04-27
Wejście w życie: 2018-01-01
Z mocą obowiązującą od: 2018-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 1334

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści