Uchwała nr XL/797/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejMiasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-04-20
Wejście w życie: 2017-04-20
Z mocą obowiązującą od: 2017-04-20
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści