Zarządzenie nr OR-I.0050.213.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zakupu, dostawy oraz montażu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych dla Publicznego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu na rzecz doposażenia szkolnych pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów Technik Informatyk i Technik Weterynarii w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-04-21
Wejście w życie: 2017-04-21
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści