Zarządzenie nr OR-I.0050.201.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu realizacji zadania budżetowego pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-04-12
Wejście w życie: 2017-04-12
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści