Zarządzenie nr OR-I.0050.190.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu KAWKA II.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-04-06
Wejście w życie: 2017-04-06
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści