Uchwała nr XLVII/485/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-05-19
Data ogłoszenia: 2014-04-07
Wejście w życie: 2014-04-22
Data uchylenia: 2005-12-29
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 39, Pozycja: 1288

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści