Uchwała nr XLIII/438/05 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-02-24
Data ogłoszenia: 2005-04-22
Wejście w życie: 2005-05-07
Data uchylenia: 2005-05-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 27, Pozycja: 727

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Dziennik zmian treści