Uchwała nr XXXIX/793/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obejmującej odbiorców obsługiwanych na terenie miasta Opola przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Komprachcicachprzy ul. Rolniczej 6.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-30
Wejście w życie: 2017-03-30
Z mocą obowiązującą od: 2017-03-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści