Uchwała nr XXXIX/784/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-30
Data ogłoszenia: 2017-04-11
Wejście w życie: 2017-04-26
Z mocą obowiązującą od: 2017-04-26
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 1176

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści