Uchwała nr XXXIX/774/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-30
Data ogłoszenia: 2017-04-11
Wejście w życie: 2017-04-26
Z mocą obowiązującą od: 2017-04-26
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 1171

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści