Uchwała nr XXXIX/767/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejMiasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-30
Wejście w życie: 2017-03-30
Z mocą obowiązującą od: 2017-03-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści