UCHWAŁA NR LVI/835/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) - Rada Miasta Opola postanawia:  

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/835/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

01

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/835/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

02

Zalacznik2.pdf