Zarządzenie nr OR-I.0050.161.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – lokalu użytkowego położonego w Opolu przy Rynek 27.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-30
Wejście w życie: 2017-03-30
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści