Zarządzenie nr OR-I.0050.169.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Dowożenia i odwożenia uczniów wraz z opiekunami (wraz z ubezpieczeniem)na zajęcia pozaszkolne do Teatru Lalki i Aktora w Opolu w ramach realizowanych projektów: 1.„Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, 2.„Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, 3.„Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-30
Wejście w życie: 2017-03-30
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści