Zarządzenie nr OR-I.0050.140.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Przebudowa ulicy Partyzanckiej na odcinku od ulicy Wrocławskiej do „Makro” przy ulicy Powstańców Warszawskich w zakresie oświetlenia ulicznego w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-20
Wejście w życie: 2017-03-20
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści