Zarządzenie nr OR-I.120.1.51.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-21
Wejście w życie: 2017-03-21
Właściciel: Tomasz Filipkowski, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści