Zarządzenie nr OR-I.0050.129.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie projektu, przygotowanie do druku i wydruk 50 sztuk plakatów formatu A2 wykonanych w kolorze.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-15
Wejście w życie: 2017-03-15
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści