Zarządzenie nr OR-I.0050.123.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 marca 2017 r. dot. wniosku w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej dz. nr „dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-10
Wejście w życie: 2017-03-10
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści