Zarządzenie nr OR-I.0050.122.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych na terenie Miasta Opola w latach 2017 – 2018.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-10
Wejście w życie: 2017-03-10
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści