Zarządzenie nr OR-I.0050.119.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Wawrzyńca Świerzego obejmującej działkę nr 119/11 z km. 8, obręb Groszowice).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-08
Wejście w życie: 2017-03-08
Właściciel: Agnieszka Zalewska-Orzechowska Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści