Zarządzenie nr OR-I.0050.118.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegu dla psów przy ul. K. Pużaka (część III)”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-08
Wejście w życie: 2017-03-08
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści