Zarządzenie nr OR-I.0050.115.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-07
Wejście w życie: 2017-03-07
Właściciel: Małgorzata Rabiega, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści