Zarządzenie nr OR-I.0050.109.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i turystyki.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-06
Wejście w życie: 2017-03-06
Właściciel: Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści