Uchwała nr XXII/336/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-01-26
Wejście w życie: 2012-01-26
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści