Zarządzenie nr OR-I.0050.105.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ulic: Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty i Anny Jantar, Gen. J. Zajączka, Gen. W. Sikorskiego, Gen. H. Dąbrowskiego, Gen. K. Pułaskiego, Ks. J. Poniatowskiego, Gen. W. Andersa w Opolu w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-02
Wejście w życie: 2017-03-02
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści