Zarządzenie nr OR-I.0050.102.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Wsparcia Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa garaży na potrzeby pracowni CKP w ZPO w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-03-02
Wejście w życie: 2017-03-02
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści