Zarządzenie nr OR-I.0050.96.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – garażu nr 16 (zestaw IV) położonego przy ul. Luboszyckiej w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-24
Wejście w życie: 2017-02-24
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści