Zarządzenie nr OR-I.0050.93.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 26 w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-24
Wejście w życie: 2017-02-24
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści