Zarządzenie nr OR-I.0050.81.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, roboty polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola w latach 2017-2017.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-21
Wejście w życie: 2017-02-21
Właściciel: Katarzyna Bil, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści