Zarządzenie nr OR-I.0050.67.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Urzędu Miasta Opola oraz członków ich rodzin.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-14
Wejście w życie: 2017-02-14
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści