Zarządzenie nr OR-I.0050.64.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-10
Wejście w życie: 2017-02-10
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści