Uchwała nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-03-16
Data ogłoszenia: 2006-04-13
Wejście w życie: 2006-04-28
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 26, Pozycja: 910

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści