Zarządzenie nr OR-I.0050.51.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – lokalu użytkowego położonego przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-06
Wejście w życie: 2017-02-06
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści