Zarządzenie nr OR-I.120.1.30.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole w zakresie działalności przewozowej.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-08
Wejście w życie: 2017-02-08
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści