Zarządzenie nr OR-I.120.1.28.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-07
Wejście w życie: 2017-02-07
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści