Zarządzenie nr OR-I.0050.49.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lutego 2017 r. dot. umorzenia należności z tytułu zwrotu kosztów holowania i parkowania pojazdu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-03
Wejście w życie: 2017-02-03
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści