Zarządzenie nr OR-I.0050.27.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-24
Wejście w życie: 2017-01-24
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści