Zarządzenie nr OR-I.0050.39.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Miasto Opole.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-31
Wejście w życie: 2017-01-31
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści